Liberecký kraj navrhuje protipovodňová opatření pro Nisu za 4 miliony korun

Kraj v současnosti chystá projekt za čtyři miliony korun, který má zvýšit bezpečnostní opatření v povodí Lužické Nisy. Cílem studie je totiž zajistit preventivní kroky a snížit negativní dopady povodní pro katastrální území obcí Bílý Kostel nad Nisou, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek a Oldřichov v Hájích. Na akci získal kraj dotaci z Operačního programu životní prostředí, ale finančně by se na ní měly podílet také samotné obce. Informoval o tom mluvčí kraje Filip Trdla.

„Rada kraje souhlasila s projektem pod podmínkou, že se na něm budou finančně podílet obce, jejichž územní obvody jsou projektem dotčeny. Obce v horním povodí, tedy i město Liberec a většina dalších výše po toku, neprojevily zájem o zapojení do projektu, proto nejsou v řešení zahrnuty,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. Dnes je projekt ve fázi, kdy byla po úvodní analytické části již dokončena i část návrhová. Probíhá studie, jak by měly být provedeny jednotlivá navržená opatření.

„Komplexní protipovodňovou ochranu na Lužické Nise a významné snížení škod při povodních pro území Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou, Chotyně a Hrádku nad Nisou není možné zajistit bez větších technických opatření, jako jsou protipovodňové zdi, hráze, zkapacitnění koryta či vytvoření náplavek,“ upřesnil radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

Výrazný zásah do okolí řek v dotčených obcích

Podle mluvčího kraje Filipa Trdly by opatření představovala výrazný zásah do stávajícího okolí řeky v obcích a svým rozsahem jsou také nad rámec zadání projektu.  Z tohoto důvodu se v pátek 31. srpna konala v budově krajského úřadu schůzka hejtmana Martina Půty, radního Jiřího Löffelmanna a zástupců obcí se zpracovatelem projektu, kterým je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Sweco Hydroprojekt a Valbek. „Na schůzce jsme projednali varianty dalšího postupu. Považuji za důležité, aby „velká“ protipovodňová opatření na Lužické Nise byla nad rámec stávajícího projektu dále rozpracována a zpracovatel kraji předložil jejich návrh spolu s vyčíslením nákladů. Po komunálních volbách požádáme, aby se do projektu vzhledem k velikosti povodí zapojilo i město Liberec,“ uzavřel hejtman Půta.

První příspěvky vodohospodářským projektům

V Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje vyhlášeném pro rok 2018 je k dispozici 30 milionů. Obce do 4 000 obyvatel mohou prostředky využít k rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Zatím bylo podáno 19 žádostí. Rada kraje 7. srpna schválila první vlnu projektů devíti žadatelům za 10 352 186 korun.

„Akce jsou schvalovány postupně, jakmile je vybrán zhotovitel stavby a uzavřena smlouva o dílo. Účelem podpory je kromě budování nových kanalizačních stok také výstavba či obnova vodovodních řadů. Čtyři projekty za 4,5 milionu korun jsou zaměřeny na zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a eliminaci jejích ztrát,“ uvedl radní Jiří Löffelmann.

Kraj také podporuje velké investiční projekty spolufinancované z Operačního programu životního prostředí. Například v červnu zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov na projekt pod názvem Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska ve výši 8 milionů korun. Dále poskytl milion korun obci Vítkovice v Krkonoších na výstavbu kanalizace a vodovodu.

Scroll to Top