V Hranicích dokončili projekt za 140 milionů korun

V Hranicích na Moravě vznikly tři retenční nádrže. Na několika ulicích byla vybudována také nová splašková a dešťová kanalizace. „Účelem retenčních nádrží s celkovým objemem 3 000 metrů krychlových je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky. Po odeznění dešťů se zachycená voda přečerpá a vyčistí v čistírně odpadních vod,“ uvedl mluvčí města Petr Bakovský.

Součástí kanalizace, na kterou se může připojit až 80 nemovitostí, jsou dvě čerpací stanice. Dvě retenční nádrže se nachází u hranického jezu po obou stranách Bečvy a jedna na Šromotově náměstí. „Dnes tady stojíme před stavbou, které si velmi vážím. Je nesmírně důležitá. Zajistí totiž, aby se nám všechna ta nečistota, která zůstává při nízké vodě v kanalizacích, do řeky nesplavovala,“ řekl starosta Hranic Jiří Kudláček.
V několika lokalitách bylo vybudováno 3600 metrů kanalizace.

„S městem jsme se zároveň dohodli, že souběžně v jednom výkopu se splaškovou kanalizací bude položena také dešťová kanalizace, přičemž tu již uhradilo město,“ informoval ředitel VaK Přerov Miroslav Dundálek. Vodárny byly zhotovitelem celého projektu. Vybudování nádrží a splaškové kanalizace stálo 125 milionů, z čehož 80 milionů bylo pokryto z dotací. Na dešťovou kanalizaci město uvolnilo 16 milionů.

Scroll to Top