Komise pro boj se suchem: Využívání vody a stavební legislativa

Ministr životního prostředí Richard Brabec v souvislosti s prohlubujícím se suchem a s dopady, které v letošním roce historicky nejteplejší jarní i letní měsíce přinesly, zorganizoval jednání skupiny odborníků, akademiků, vědců a vedoucích státních i nestátních institucí, aby diskutovali nad kroky státu v boji se suchem. Jednání mělo šest tematických bloků a vodarenstvi.cz se každému z nich postupně věnuje. Posledním diskutovaným bodem bylo využívání vody ve městech a obcích a stavební legislativa.

Podle expertní skupiny je potřeba adaptovat na sucho i budovy. Zejména ve městech, kde se nejčastěji kvůli husté zástavbě projevuje efekt tepelných ostrovů. „Z našeho programu Nová zelené úsporám dnes poskytujeme dotace na zelené střechy, máme program Dešťovka na pořizování nádrží na dešťovou i šedou vodu. A to nejen pro fyzické osoby, ale i pro nemocnice, školy nebo úřady. U novostaveb by měla být architektura a výstavba adaptovaná na sucho a horko v dnešní době povinností,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová považuje problematiku sucha za velmi závažnou. „Připravujeme metodiku, podle níž bude řešení sucha a zadržování vody v krajině povinnou součástí návrhu územního plánu. V legislativní oblasti zvažujeme zpřísnění povinnosti řešit srážkové vody přednostně zasakováním na vlastním pozemku, která je již nyní stanovena v předpisech stavebního práva. Ministerstvo pro místní rozvoj také realizuje podporu zpracování územních studií krajiny obcemi s rozšířenou působností. Tyto studie připravují také opatření pro zadržování vody v krajině,“ informovala Dostálová.

Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž vypíše dotační programy za 3,2 miliardy korun. Ty podpoří zejména projekty zaměřené na záchyt dešťové vody u bytové výstavby nebo budování vsakovacích pásů při modernizaci místních komunikací.

„Svolal jsem národní tým těch, kteří o krocích státní správy, samosprávy, ale i soukromého sektoru v boji se suchem rozhodují, nebo k tomu mají co říci, a považuji je za vizionáře v oblasti hydrologie, geologie a dalších odvětví. Stát musí napnout všechny síly, nesmí se překrývat různé výzkumné úkoly, státní správa musí táhnout za jeden provaz, přispět musí i samospráva nebo soukromý sektor. Je potřeba jednat rychle a společně, proto jsme dnes vytvořili Národní koalici pro boj se suchem,“ okomentoval účel setkání Brabec s tím, že by chtěl, aby se koalice scházela alespoň dvakrát za měsíc nebo podle potřeby.

„Rád bych, aby byla nejenom studnicí nápadů a inovací, ale také konzultačním a dohledovým orgánem přístupu vlády, resp. státu, k problematice sucha. Dnes jsme si v každé oblasti stanovili priority, příště si řekneme, kam jsme pokročili, nebo jestli existují nějaké překážky k plnění úkolů. Ale doufám spíše v to první,“ uzavřel Brabec.

Scroll to Top