Za výbuchem v kanalizaci stála nezodpovědnost obyvatel

K atypické nehodě došlo  3. září dopoledne na frekventované Evropské ulici v Praze. Explodoval tam kanál a fekálie skončily rozmetány po okolí. Na vině bylo ucpání kanalizačního řadu. Podle mluvčího Pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka tlak nadzvedl kanalizační poklop a odpadní voda vytekla s dalšími nečistotami na komunikaci.

Lidé házeli do kanalizace to, co tam nepatří. Hadry, hygienické potřeby, ubrousky. Ucpané kanalizace řeší PVK opakovaně především v centru metropole. Podle Mrázka se jedná o krizová místa okolo Staroměstského náměstí, Malé Strany, kde je velká koncentrace restaurací, které nedbají na pokyny a vylévají tuky do kanalizace. Vodohospodáři na problematiku opakovaně a důrazně upozorňují. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací vydalo v únoru 2017 varování, že množství výrobků z oblasti osobní hygieny komplikuje fungování veřejných kanalizací a zvyšuje náklady na čištění odpadních vod. Lidé často splachují role od toaletního papíru nebo v kanalizacích končí dětské vatové tyčinky a hygienické vložky.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ zdůraznil v minulosti například generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Mezi další časté příčiny ucpávání kanalizace patří například usazování kalů a mastnot na stěnách trubek, spláchnutí předmětů, které po kontaktu s vodou nabývají svůj objem nebo nedostatečný spád kanalizačního vedení. Dále také nedostatečný průměr odpadního vedení, vysychání odpadního potrubí nebo přeplněné jímky.

Scroll to Top