Komise pro boj se suchem: Recyklace, jímání a čištění šedé vody

Ministr životního prostředí Richard Brabec v souvislosti s prohlubujícím se suchem a s dopady, které v letošním roce historicky nejteplejší jarní i letní měsíce přinesly, zorganizoval jednání skupiny odborníků, akademiků, vědců a vedoucích státních i nestátních institucí, aby diskutovali nad kroky státu v boji se suchem.

Jednání mělo šest tematických bloků: vědu a výzkum, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zemědělství a krajinu, průmysl, a nakládání s vodou ve městech a obcích a při výstavbě a související legislativy. Jednotlivým bodům se vodarenstvi.cz postupně věnuje.

V souvislosti s průmyslovou výrobou odborníci diskutovali o možnostech a zájmu průmyslu na šetrnějším i ekonomičtějším hospodaření s vodou. Hovořili o recyklaci, jímání a čištění šedé vody, její akumulaci a zpětném využití. Komise se také shodla na potřebě podpory malých a středních podniků. „Podle informací ze Svazu průmyslu a dopravy ČR už kolegové na ministerstvu průmyslu a obchodu pracují na přípravě nových dotačních programů a finančních pobídek,“ řekl Brabec.

Ministerstvo životního prostředí rovněž pracuje na několika projektech, které jsou pro budoucnost adaptace na sucho klíčové. Patří mezi ně i vznik předpovědního systému HAMR. Od roku 2020 by mohl pomáhat predikovat stav a vývoj sucha až na 2 měsíce dopředu. Vyvíjí jej Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV) ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, Českým zdravotním ústavem a CzechGlobe.

„Svolal jsem národní tým těch, kteří o krocích státní správy, samosprávy, ale i soukromého sektoru v boji se suchem rozhodují, nebo k tomu mají co říci, a považuji je za vizionáře v oblasti hydrologie, geologie a dalších odvětví. Stát musí napnout všechny síly, nesmí se překrývat různé výzkumné úkoly, státní správa musí táhnout za jeden provaz, přispět musí i samospráva nebo soukromý sektor. Je potřeba jednat rychle a společně. Proto jsme vytvořili Národní koalici pro boj se suchem,“ okomentoval účel vytvoření týmu odborníků Brabec.

Scroll to Top