Povodí Odry ověřuje schopnost přehrad poskytovat vodu během sucha

Vodohospodáři se v reakci na výrazné sucho let 2015-2016 rozhodli ověřit, kolik vody jsou nádrže v oblasti jejich působnosti v takových podmínkách schopny poskytnout. Požádali o další spolupráci zástupce vědecké sféry.

„Buď se potvrdí údaje starší, které byly vstupem pro předchozí výpočty v devadesátých letech minulého století, nebo budou korigovány, zřejmě směrem dolů. O tuto práci jsme požádali Pavla Fošumpaura z Katedry hydrotechniky, Stavební fakulty ČVUT Praha. Výsledkem by měl být nový manipulační řád pro soustavu našich nádrží, zpracovaný na základě posledních vědeckých poznatků o vývoji hydrologie v regionu v podmínkách pravděpodobné klimatické změny,“ informoval na tiskové konferenci generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle Pavla Fošumpaura se řízení vodohospodářských soustav řadí mezi nejsložitější úlohy ve vodním hospodářství. Tato okolnost vyplývá zejména z jejich víceúčelového charakteru, kdy společnost očekává jejich spolehlivou funkci jak při povodních, tak za hydrologického sucha.

„Dalším významným aspektem jsou neustále se měnící podmínky v podobě změn nároků na vodu a zejména změn hydrologického režimu v souvislosti s klimatickou změnou. Na ČVUT připravujeme studii, která umožní aktualizovat manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry za maximálního využití současné úrovně poznání,“ doplnil Fošumpaur.

Foto: přehrada Šance 

Scroll to Top