Povodí Moravy sjednalo již třetí jednání pracovní skupiny Sucho 2018

Kvůli špatné hydrologické situaci v povodí Moravy se letos potřetí sešla pracovní skupina Sucho 2018. Během diskuze se zainteresované strany věnovaly opatřením vedoucím ke snížení dopadu sucha, ale také možnostem vývoje v následujícím roce. Zúčastnili se zástupci vodárenských společností, odběratelé vody na závlahy, zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, zástupce energetických společností a dalších organizací.

„Tentokrát jsme se věnovali také záměru navýšit hladinu vody v nádrži Nové Mlýny o 35 centimetrů. Zejména přítomní zástupci závlahářů hodnotili tuto aktivitu velmi pozitivně,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Vodohospodáři řešili také situaci na vodních tocích a vodních nádržích. Povodí Moravy dále představilo možné scénáře vývoje situace se zásobami vody ve vodních nádržích, a to až do konce roku 2019.

„Pracujeme s různými scénáři, tedy i s těmi, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V letošním roce jsou všechny dodávky vody zajištěné, ale v následujících letech se může situace zhoršit. Proto již od listopadu roku 2017 probíhá mimořádná manipulace na vodní nádrži Vranov a máme o ni požádané také na vodních nádržích Hubenov a Vír. Cílem mimořádných manipulací je zabezpečení dostatku vody zejména pro vodárenské účely v roce 2019 a roky následující v případě, že bude sucho v plné intenzitě pokračovat. Společným cílem je i posílení zdrojů povrchové vody pro odběry závlahové vody k snížení dopadů zemědělského sucha na Jižní Moravě,“ pokračoval Gargulák.

Podle mluvčího podniku Petra Chmelaře Povodí Moravy aktuálně zaznamenává sucho na vodních tocích v 71 ze 196 měřících stanic. „Naše nádrže od července do konce srpna vydaly pro potřeby obyvatel a pro zachování života v řekách o 64,7 milionu kubíků vody více, než do nich za stejné období přiteklo. Pro představu je to takové množství vody, které při průměrné spotřebě 100 litrů na den spotřebuje asi 1,8 milionu obyvatel za celý rok,“ sdělil dále Gargulák.

Členové pracovní skupiny se rovněž shodli na tom, že je potřeba důrazně apelovat na širokou veřejnost, aby co nejhospodárněji využívala vodní zdroje. „Bohužel se často setkáváme s tím, že lidé i přes různá omezení či zákazy čerpají vodu z potoků a situaci ještě zhoršují. Ve spolupráci s vodoprávními úřady se tak chceme více zaměřit na dodržování zákazů a současně apelovat na veřejnost, aby s vodou nakládala opravdu hospodárně, šetrně a s ohledem na omezenost vodních zdrojů,“ uzavřel vodohospodář.

Scroll to Top