Povodí Ohře k úhynu invazního druhu mlže v Nechranické přehradě

V souvislosti s poklesem hladiny v nádrži Nechranice dochází na obnaženém povrchu k masivnímu úhynu invazního druhu mlže Slávičky mnohotvárné. Vodohospodáři zdůrazňují, že tento mlž vytváří poměrně rozsáhlé kolonie a působí nejen technické problémy, ale negativně ovlivňuje také biotop, ve kterém se vyskytne. Z tohoto důvodu není mlž podle Povodí Ohře předmětem ochrany a jeho eliminace je naopak žádoucí, k čemuž se vztahuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.

„I když tento projev uhynulých mlžů zároveň ovlivňuje mínění rekreantů na naši vodohospodářskou činnost, věříme, že snížením jejich populace můžeme pozitivně ovlivnit další vývoj této nádrže a zároveň nepřímo plnit výše uvedené nařízení. Ostatní ekologické složky vázané na vodní prostředí jsou samozřejmě sledovány a monitorovány,“ uvedlo Povodí Ohře.

Pro další postup prací u vodního díla Nechranice je nutné snížení hladiny. K dalšímu výraznému poklesu dojde 5. září. „V následujícím období bude zhotovitel rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu zahajovat práce přímo závislé na objemu vody v nádrži,“ sdělil mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Podle něj půjde o zahájení bouracích prací na návodní straně pilířů bezpečnostního přelivu, dále o opravy spár návodního betonového opevnění hráze a o dokončení záchranného archeologického výzkumu. „Informaci o prováděných pracích a o potřebě snižování hladiny jsme přinesli v dubnu letošního roku, kdy proběhla první etapa. Od té doby jsme se ji pro minimální ovlivnění rekreační sezony snažili udržet na stávající úrovni co nejdéle,“ doplnil Svejkovský.

Sníženou hladinu bude podnik udržovat až do konce listopadu 2018. „Hladinu však mohou významně ovlivnit i dešťové srážky, při kterých vodohospodáři operativně zajistí všechny potřebné kroky,“ konstatoval v druhé polovině července mluvčí vodohospodářů.

Nechranická vodní nádrž je pátou největší nádrží v České republice a má nejdelší sypanou přehradní hráz ve střední Evropě. Výhodou nádrže Nechranice je fakt, že je natolik velká a hluboká, že umí vodu v Ohři přirozeně vyčistit, a protože převážnou část roku vytéká voda z nádrže ode dna, tak je její teplota relativně vyrovnaná. Původně byla postavena pro zásobování průmyslu a zemědělství. Později dostala i funkce protipovodňové ochrany, regulátora toku a rekreační využití.

Scroll to Top