Povodí Odry: Sucho a povodně, dvě strany jedné mince

Letošní sucho se významně dotklo i Moravskoslezského kraje, ačkoliv je na tom region oproti jiným vještě relativně dobře. Letošních minim dosahují řeky a potoky na horní Opavě, Odře a horní Moravici. Některé menší toky dokonce vyschly úplně. Pracovníci Povodí Odry provádějí kontroly odběratelů vody a zároveň striktně vyžadují ponechání stanoveného množství vody v řece. Díky vydatným červencovým srážkám jsou v optimální kondici údolní nádrže. Spolehlivě tak plní svoje funkce v zásobování vodou i nadlepšování průtoků v řekách. Podle vodohospodářů nás změna podnebí staví do nových podmínek. Přinášíme informace, které zazněly na tiskové konferenci v sídle Povodí Odry v Ostravě.

„Jediným technickým opatřením, které dokáže eliminovat negativní účinky sucha a povodní, jsou přehrady. Proto mne velmi mrzí, že slovo přehrada je veřejností vnímáno negativně. Obzvlášť v našem kraji, kdy bez si bez jejich existence život společnosti nelze představit. 90 procent spotřeby vody v kraji je realizováno z povrchových zdrojů – tedy přehrad. U obyvatelstva se jedná o téměř 1 milion lidí se spotřebou 60 milionů metrů krychlových pitné vody za rok. Průmysl je téměř výhradně zásobován z povrchových zdrojů a jedná se také o množství kolem 60 milionů metrů krychlových za rok,“ uvedl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle technického ředitele podniku Petra Březiny je v současnosti nepříznivá situace v povodích, kde nejsou údolní nádrže, nebo mají minimální vliv – v povodí horní Odry, horní Moravice a Opavy. Minimální průtoky vyvrcholily v pátek 24. srpna 2018. Odra ve Svinově měla průtok méně než 200 litrů za sekundu a podkročila 3 % průměrného srpnového průtoku. Nyní se situace přechodně zlepšila po víkendovém dešti. „Sucho však trvá na Moravici nad Slezskou Hartou a přítok do nádrže činí přibližně pouhých 500 litrů za sekundu. Pod nádrží Kružberk se však vypouští do Moravice přes 1 500 sekundových litrů, a toto zlepšení se projevuje i na Opavě a Odře. Kromě nádrže Šance, kde je situace ještě ovlivněna končící rekonstrukcí, mají nádrže plnění nad 90 ,“ vysvětlil Březina.

Například v době vrcholící první vlny sucha byl objem vody v nádrži Žermanice 3. června 2018 na 73 naplnění. Pro tento měsíc to byla alarmující hodnota a bylo nutné přijmout opatření k omezení odběru z této nádrže jak pro ArcelorMittal Ostrava, tak pro Biocel Paskov. „Opatření pak ukončila až zmíněná povodňová epizoda od 18. července 2018 a nádrž zachytila přes 4 miliony metrů krychlových vody a naplnila se na 100 % Nyní opět klesá  na současných 92 . Vodárenská nádrž Šance zachytila mezi 17. a 31. červencem 2018 dokonce 9,5 milionu metrů krychlových. Naplnění stouplo z 48,5 % na 72,5 %, tedy o 24 %,“ doplnila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Letošní sucho také udeřilo dříve než před třemi lety. Situace v červnu byla navíc horší. „V současnosti jsme na tom na nádržích díky červencové povodni lépe, nikoliv na tocích. I přes tento částečně lepší stav je nutné zachovat obezřetnost, protože hydrologické sucho může doopravdy teprve začít, jak o tom svědčí například situace z let 1953 až 1954. Tehdy sucho začalo v srpnu a trvalo až do března. Pro toky mimo nádrže to může znamenat vážné ohrožení vodní bilance. Na nádržích máme ale dobré výchozí podmínky. Letošní situací se tak trochu plní černé scénáře vědců, kteří předpovídali, že počasí bude mít extrémnější charakter, sucha mohou střídat povodně a také opačně. Na průběhu letošního roku však můžeme ukázat nezastupitelnou roli nádrží pro zajištění potřeb člověka a poněkud překvapivě i pro zajištění potřeb životního prostředí a přírody samé,“ uzavřel Petr Březina.

Scroll to Top