Povodí Moravy nebude vypouštět jezovou zdrž v Hranicích

Více než třetina měřících stanic na vodních tocích v povodí Moravy trápí sucho. Situaci výrazně nezlepšily ani víkendové srážky.

Nedostatek vody komplikuje vodohospodářům údržbu vodních děl. Právě kvůli nízkým průtokům v Bečvě letos podnik nebude vypouštět jezovou zdrž a prověřovat jez v Hranicích na Moravě, což se mělo uskutečnit od 3. do 9. září 2018.

„Z důvodu nízkých průtoků v korytech významných vodních v povodí Bečvy nebudeme v letošním roce provádět srážku. Vypuštěním nadjezí bychom mohli ohrozit život fauny. Současně nízká vodnost Bečvy předpokládá dlouhé období pro zpětné napuštění jezové zdrže,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

 

Scroll to Top