Zásobování vodou v Rakovníku posílí vrty

Díky zprovoznění vrtů v nedalekých Lišanech by mělo v budoucnu posílit zásobování vodou Rakovníku. Další opatření pak vzejdou ze studie. Diskutovat se bude například o možnosti propojení vodovodů. Informoval o tom mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Vodohospodáři registrují pokles hladiny podzemních vod. Následky současného rekordního sucha se ale projeví až za několik let. Společnost Ravos, která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, zvládla pokrýt odběry vody i v uplynulém období sucha. Podle ředitele Hynka Kloboučníka se však pohybuje na maximálních limitech distribuční soustavy.

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka již disponuje stavebním povolením ke zprovoznění lišanských vrtů. Hotovo by mohlo být za tři roky. Do dlouhodobých plánů je také umístěno napojení úpravny vody Rakovník na současný propoj v Jesenici, čímž by byla zajištěna možnost oboustranného zásobování podle situace zdrojů.

Rakovnický starosta Pavel Jenšovský uvedl, že by měl stát velmi rychle přijmout opatření na jímání vody, například podpořit vznik mokřadů, rybníčků, případně přehrad. Samotný Rakovník vybuduje rybníček v botanické zahradě a chce využít státní dotace v lokalitě Na Zátiší, kde budou na dvou místech usazeny velké jímky na jímání a vsakování vody v podzemí. Město také využívá na parkovištích dlažbu, která umožňuje zasakování. „Třicet procent vody spadne na Rakovnicku nárazově, do budoucna by to mohlo být až 80 procent,“ uzavřel starosta.

Rekonstrukce Tyršova koupaliště až v září

První etapa modernizace Tyršova koupaliště v Rakovníku měla začít v dubnu. Město však muselo zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku, protože v určené lhůtě neobdrželo ani jednu nabídku. První etapa oprav nakonec bude spuštěna o pět měsíců později. Rakovník nechce riskovat, že by se nepodařilo první etapu dokončit před zahájením letní sezóny. Během první etapy nechá město zpevnit břehy vodní plochy a vybudovat dřevěná plata pro přístup do vody.

Ilustrační foto 

Scroll to Top