Pokuta 200 tisíc za vypouštění odpadní vody do říčky

Společnost AVON AUTOMOTIVE z Rudníku na Trutnovsku byla potrestána pokutou 200 tisíc korun, protože vypouštěla do říčky Čistá nadlimitně znečištěné odpadní vody. Sankci za porušení zákona ji uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí ochrany vod v Hradci Králové.

„Kontrolu jsme provedli na základě podnětu v květnu 2018 a zjistili, že z čistírny odpadních vod v areálu závodu vytékají vizuálně značně znečištěné odpadní vody. Odebrali jsme tedy kontrolní vzorky a výsledky analýz potvrdily, že firma překračovala maximální emisní limity stanovené vodoprávním úřadem. V ukazateli biologické spotřeby kyslíku byly povolené hodnoty překročeny více než dvacetinásobně, v hodnotách chemické spotřeby kyslíku a nerozpuštěných látek více než pětinásobně,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček. Inspektoři v souvislosti s vypouštěním nedostatečně čištěné odpadní vody úhyny ryb či jiných živočichů nezaznamenali. Firma se proti pokutě neodvolala.

Scroll to Top