Olomouc získá pozemek pod čistírnou odpadních vod

Po několika letech jednání se olomoucké radnici podařilo dohodnout na odkupu pozemku, na kterém leží asi polovina čistírny odpadních vod v Nových Sadech. Nad strategickým zařízením získá opět město plnou kontrolu. Odborný posudek stanovil cenu na 9,6 milionu korun.

Transakci již posvětilo i zastupitelstvo na červnovém zasedání. Čistírna, která je součástí pozemku, slouží pro sto tisíc obyvatel. Podle primátora Filipa Žáčka ne všechna města mají tyto strategické plochy ve svém majetku. Žáček dále uvedl, že nyní bude jednodušší v areálu provádět úpravy.

„Pokud bude město muset přistoupit k nějakým investicím, například v souvislosti se změnou legislativy pro nakládání s odpady, bude daleko jednodušší tyto úpravy v čistírně vody realizovat, když budou pozemky v majetku města. Dříve bylo užívání pozemku řešeno formou nájemní smlouvy,“ doplnil Žáček.

Scroll to Top