Sucho trápí 92 procent území

Rozloha České republiky, která je postižena suchem, dosáhla v letošním roce maxima. Na 63 procentech je sucho extrémní nebo výjimečné, celkově je přítomné na 92 procentech území. Informoval o tom portál intersucho.cz, který v zemích střední a jihovýchodní Evropy sleduje zemědělské sucho z měřitelných dat Českého hydrometeorologického ústavu a CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Díky jejich zpětné vazbě může portál upravovat mapy podle skutečné situace. Nejvíce zemědělských zpravodajců se nachází na Znojemsku, Břeclavsku, Lounsku nebo Rakovnicku.

„Nejvíce se zhoršila situace v povrchové vrstvě 0 až 40 centimetrů, kde došlo k nárůstu zasaženého území o 30 procent proti předchozímu týdnu,“ řekl bioklimatolog Miroslav Trnka. Současný stav se začíná plošně vyrovnávat suchu ze srpna 2015, které bylo v novodobé historii nejhorší. „V půdě momentálně chybí nejčastěji mezi 40 až 80 milimetry vody. Na její doplnění by bylo potřeba podstatně větší množství srážek nejlépe v podobě dlouhodobého mírného deště,“ uvedl dále Trnka.

Tenčí se také zásoby podzemních vod. Podle Trnky to koresponduje s oblastmi, kde bývají dlouhodobější deficity půdní vlhkosti. Nejhůře jsou na tom místa na severu jižní Moravy a Vysočiny, východní a severní Čechy. Sucho má rovněž dopad na zemědělské výnosy a nižší je hlásí prakticky všichni zpravodajové z 64 okresů.

„Na většině území je kondice vegetace o deset až 25 procent a místy i o 35 procent horší, než je pro toto období obvyklé. Proti předchozímu týdnu došlo k dalšímu výraznému propadu. Nejhorší stav proti normálu pozorujeme ve středu, na západě, severozápadě a také na východě Čech i v oblasti střední a jižní Moravy. Velmi negativní situace je v zemědělsky intenzivně využívaném Polabí. Rezervy půdní vláhy se vyčerpaly,“ doplnil Trnka.

Ministr životního prostředí Richard Brabec před několika dny informoval vládu o tom, že vzhledem k aktuální situaci v ČR svolá v nejbližších dnech jednání všech skupin, které se podílí na projektech řešících problémy se suchem, a také komisi VODA – SUCHO. Výsledkem jednání by měly být návrhy řešení problémů, které způsobuje sucho a na některých místech i nedostatek vody. Téměř 60 úřadů obcí s rozšířenou působností různá již vydalo omezení dodávek vody. Podle ministerstva je situace i s ohledem na očekávaný vývoj počasí kritická.

„Vzhledem k tomu, že srážky v posledních srpnových týdnech byly významně podprůměrné i s ohledem na očekávaný vývoj počasí v nejbližších dnech lze předpokládat, že se hydrologické sucho na většině území České republiky bude nadále prohlubovat. A to jak u povrchových, tak i podzemních vod. S přetrvávajícím velmi teplým a suchým počasím musíme být obezřetní i kvůli přetrvávajícímu riziku vzniku a šíření požárů,“ řekl k aktuálnímu stavu sucha ministr Brabec.

Z pohledu významných vodárenských zdrojů a soustav jsou obavy o nedostatečné zásobování obyvatel pitnou vodou prozatím liché. K nedostatku pitné vody ale dochází u těch obcí, které jsou odkázané na málo vydatné místní zdroje.

Scroll to Top