Další protipovodňové stavby na Šumpersku a Zlínsku

Státní podnik Lesy ČR dokončil protipovodňová opatření na Bušínovském potoce na Šumpersku a na Benčici na Zlínsku. Na stavbách za 5,2 milionu korun se finančně podílelo ministerstvo zemědělství ČR.

Více než pět metrů vysoká a 15,7 metru dlouhá přehrážka zachycuje na Bušínovském potoce splaveniny a chrání zastavěnou část obce Lupěné na Šumpersku. „Železobetonová konstrukce přepážky je na viditelné zčásti obložená kamenem. Zdrsněnou skluzovou plochu dopadliště tvoří těžký lomový kámen,“ uvedl Pavel Pernica, vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy z Lesů ČR. Přehrážku bude rovněž nutné čistit od sedimentů jednou za tři až čtyři roky. Stavba vyšla zhruba na 3,1 milionu korun.

V Újezdě u Valašských Klobouk na Zlínsku podnik zvýšil za 2,1 milionu korun kapacitu koryta Benčice, čímž se snížilo riziko zaplavení pozemků v okolí, koupaliště a tamější čistírny odpadních vod. „Kromě toho jsme koryto podélně opevnili kamenným záhozem a rovnaninou. Levý břeh kvůli úpravě terénu zvýšila o půl až téměř jeden metr zemní hutněná hrázka. Kromě toho je v korytě pět kamenných úrovňových pasů a více než metrový kamenný stupeň,“ doplnil Pernica.

Lesy ČR obhospodařují více než 1,2 milionu hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečují také o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.

Scroll to Top