Průtoky v řekách klesly místy na desetinu normálu

Dříve zde voda tekla proudem, ale dnes je například průtok Moravské Dyje nedaleko Panenské Rozsíčky na Jihlavsku výrazně pod dlouhodobým průměrem. Třeba řeka Jihlava je podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře na osmi procentech dlouhodobého měsíčního průtoku, což už je stav značící hydrologické sucho. Lépe je na tom Svratka, která se pohybuje okolo 30 procent.

Úbytek vody zaznamenala Vodárenská akciová společnost, jež na Vysočině zásobuje domácnosti pitnou vodou. Hladina klesla v nádrži Hubenov. Ta je hlavním zdrojem pitné vody pro Jihlavu. Podle Ivy Šebkové z VAS však zatím problémy se zásobováním nejsou. Jen do některých menších obcí museli vodohospodáři dovézt vodu v cisternách.

K celkovému zlepšení situace by pomohl déšť. Nejvhodnější jsou trvalé a mírnější deště, které by vyrovnaly hladinu v tocích. Prudké deště mohou být naopak pro život v tocích nebezpečné. „Problém nastává v místech, kde jsou momentálně vyschlé potoky a ústí do nich odpadní vody. Ty momentálně nemůže voda odnést. Proto se tam koncentrují a v okamžiku, kdy přijde přívalový déšť, se toto přívalové znečištění poměrně rychle a naráz přesune do vodního toku,“ doplnil Chmelař.

Scroll to Top