Lidem v Havířově se nelíbí vypouštění rybníka

Rybník mezi ulicemi Karvinská a U Skleníků je bez vody. Rybáři, kteří si ho pronajali, jej vypustili. Připravují jeho čištění. Některým lidem se však jejich počínání nelíbí a zavolali na rybáře policii a ekology. Informoval o tom Karvinský deník. 

„Po dlouhých letech, kdy jsme se o tento rybník starali sami, si ho někdo pronajal a pravděpodobně pro svůj vlastní prospěch ho teď v době sucha vypustil. Určitě se to dalo načasovat třeba na podzim. Nejde jenom o ryby. Tady žijí obojživelníci, plazi a další zvířata,“ řekli muži, kteří na vypuštění rybníka upozornili. Podle nich by se čištění a rekonstrukce měly provádět na základě povolení, ve kterém jsou stanoveny schválené postupy, a zejména ochrana živočichů žijících přímo v rybníku a v jeho okolí.

 „Upozornili mne občané s tím, že tady dochází k vypouštění rybníka a k výlovu. To se mi zdálo podezřelé už jen kvůli tomu, jaké máme právě období. Rybáři mi pak na místě řekli, že to dělají za účelem čištění. I když se snaží vylovit ryby a převážet je jinam, tak je tady nějaký ekosystém, který je na tuto vodní plochu navázaný. Jde o živočichy, kteří bez vody nedokáží přežít. Pokud dojde k vypuštění a vyschnutí rybníka, dojde k jejich újmě, která se bude jen těžko vracet do původního stavu. Podali jsme podnět k řešení na Českou inspekci životního prostředí a požádali jsme policii, aby udělala nějaké opatření, aby tato činnost byla přerušena. Policie ale konat odmítla a rybník se vypouští dále,“ řekl Deníku nezávislý konzultant v oblasti ekologie Jan Nezhyba.

Rybáři uvedli, že konají v souladu se zákonem a předpisy. „Ryby lovíme a převážíme je do jiného rybníka. Není pravdou, že bychom místní faunu připravili o vodu. Hned vedle teče potok a je tady i druhá vodní plocha. Tento rybník budeme zbavovat nánosů bahna a do budoucna tady chceme mít udržovaný rybník, který bude sloužit i veřejnosti,“ zdůraznili rybáři.

Ilustrační foto 

Scroll to Top