Navýšení hladiny v Nových Mlýnech je technicky možné

Zvažované navýšení hladiny v nádrži Nové Mlýny o 35 centimetrů by mohlo významně zlepšit celkovou vodohospodářskou bilanci celé Dyjsko-svratecké soustavy. Vodní dílo je pro takové navýšení uzpůsobeno již z minulosti a v případě povodní hladina stoupá i nad tuto úroveň. Jednání jsou však na začátku, a proto je podle vodohospodářů z Povodí Moravy předčasné se vyjadřovat ke konkrétním krokům a opatřením, která by zvyšování hladiny předcházela.

 „Myšlenka zvýšit hladinu ve Střední a Dolní vodní nádrži Nové Mlýny vznikla právě na Povodí Moravy, protože z vodohospodářského hlediska se jedná o snadný a levný způsob, jak na jižní Moravě zajistit o 9 milionů kubíků vody více, než kterými v současné době disponuje. To je množství, které přibližně odpovídá polovině zásobního objemu vodní nádrže Brno. Zvýšení objemu na střední a dolní nádrži přispěje nejen k posílení průtokového režimu v Dyji, ale i v ostatních vodních tocích a kanálech, například v Zámecké Dyji, i v suchých obdobích,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, podle kterého by zvýšený objem také pokryl potřeby vody pro závlahy nebo pro zvodňování lužních lesů pod Novomlýnskými nádržemi.

Řada nutných kompenzačních opatření

Zvýšení hladiny si však vyžádá realizaci řady kompenzačních opatření ve vztahu k vyhlášené ptačí oblasti (NATURA) s významným hnízdištěm rybáka obecného a dále přírodní rezervaci Věstonická nádrž. „Jednání s orgány ochrany přírody a krajiny jsou teprve připravována, a proto není možné ze strany správce hovořit o konkrétních kompenzačních opatřeních, jak pro hnízdiště rybáka obecného, tak například do ochrany stávajících biokoridorů, či jejich rozšíření,“ doplnil Chmelař.

Ochránci jsou proti

S plánem však mají problém ornitologové. „Navýšení hladiny povede k zaplavení části ostrovů, významných biotopů ptáků,“ uvedl ornitolog David Horal. Podobně reagovali také zástupci krajského úřadu. „Největší dopad to bude mít na rybáka obecného,“ upřesnila Vlasta Škorpíková z odboru životního prostředí.

Scroll to Top