Vyschnul symbolický pramen Labe

Extrémní sucho doléhá i na krkonošskou přírodu. V pondělí 15. srpna zveřejnil na svém facebookovém profilu Luděk Bouška vyschlý pramen Labe na Labské louce. Na videu je prázdné koryto, jímž jindy voda teče.

„Symbolický pramen Labe někdy vysychá. Stává se to, zvláště v extrémním suchu, které panuje. Ale Labe jako takové nevyschne. Pramen je v rašenilišti zhruba 200 metrů vzdáleném od tohoto místa. A řeku napájí od samého počátku spousta malých přítoků,“ řekl k situaci mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Situaci na toku Labe sleduje státní podnik Povodí Labe.

Vodohospodáři zde denně provádí měření průtoku a monitorují stav na vodárenských nádržích, které jsou v jeho správě. Takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, ale zatím nebyly zaznamenány.

„Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Zaplněnost zásobních prostorů se s výjimkou nádrže Labská, kde se udržuje snížená hladina v důsledku probíhající rekonstrukce výpustných zařízení, pohybuje nejčastěji v rozmezí 65 – 90 procent,“ uvedli zástupci Povodí Labe k poslednímu měření, které proběhlo před několika dny.

Scroll to Top