Sto litrů pitné vody na osobu denně

V šesti jihomoravských obcích začalo platit nařízení, které spočívá v maximální stolitrové spotřebě pitné vody na osobu a den. Místní zdroje už nestačí. Vodárenská akciová společnost musí jezdit doplňovat vodojemy z cisteren. Problém se týká Běleče-Křeptova, Lažánek, Veselí, Maršova, Braníškova a Vohančic.

„Poslední dobou jezdíme do obcí i pětkrát týdně, situace je stále horší. Navážíme přibližně 35 procent kapacity vodojemu v obcích,“ uvedla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Šebková. Vodohospodáři proto požádali úřady na Tišnovsku, aby vydaly zákaz odběru vody nad povolený limit. Nařízení platí do poloviny listopad a podle mluvčí by neměl být limit pro odběratele problém.

„Na Tišnovsku je průměrná denní spotřeba vody 90 litrů na osobu. Na běžnou hygienu, vaření nebo mytí nádobí je sto litrů dostatečných,“ pokračovala Šebková, podle které vodohospodáři nemají příliš možností, jak dodržování stanoveného limitu kontrolovat. Jde spíše o prevenci. Zcela jasný zákaz použití pitné vody platí na napouštění bazénů, mytí aut nebo zalévání zahrady. Ministerstvo životního prostředí již v souvislosti se suchem připravuje jednání krizové skupiny, kde by se měl projednat další postup.

Scroll to Top