Nejlepší voda ke koupání v Moravskoslezském kraji je v Žermanické přehradě

Krajští hygienici v minulém týdnu prováděli kontrolu kvality vody. Nejlépe dopadla Žermanická přehrada. Zhoršení vody naopak poprvé zaznamenali v Olešné. Nevhodná ke koupání je voda v Brušperku a nebezpečná pak nádrž Baška. V souvislosti s dlouhodobým suchem a klesající spotřebou vody pro černouhelné doly plánují vodohospodáři rozsáhlý projekt, který zahrnuje propojení těrlické a žermanické nádrže podzemním přivaděčem. Voda by mohla proudit oběma směry.

Těrlická nádrž na říčce Stonávce byla na konci padesátých let postavena především kvůli zásobování provozů těžařské společnosti OKD. Nedaleké Žermanice byly vybudovány na Lučině a poskytují vody ostravské huti Arcelor Mittal nebo paskovské celulózce Biocel. Současně pomáhají ovlivňovat průtoky na Lučině či Ostravici. Mluvčí podniku Šárka Vlčková loni uvedla, že v letech 2015 a 2016 postihlo povodí Odry nejhorší sucho za posledních několik let. Zásobování průmyslu vodou bylo podle ní na hranici možností nádrží, které jsou zapojeny do vodohospodářské soustavy.

Těrlicko dosud fungovalo mimo soustavu a povodí proto v roce 2016 zpracovalo studii proveditelnosti propojení nádrže s Žermanicemi. Vodohospodáři musí vyřešit nejeden palčivý problém. Například to, že Žermanická přehrada leží o patnáct metrů výše než těrlická nádrž. Podzemní přivaděč bude dlouhý 4,1 kilometru. Povodí Odry odhadlo stavební náklady na 700 milionů korun. Voda by se mohla začít přivádět zhruba v roce 2030.

Ladislav Satrapa z katedry hydrotechniky ČVUT je renomovaný odborník v oblasti vodních děl a jakékoliv propojení nádrží považuje za užitečné. Podle něj takový prvek zlepší možnosti zásobování vodou v období sucha. Domnívá se také, že by se připojení dalo zprovoznit dříve a náklady mohou být vyšší než ty odhadované.

 

Scroll to Top