Zhoršená kvalita vody v Nechranické přehradě

Poslední testy odebrané 6. srpna poblíž Tušimic ukázaly na zhoršenou kvalitu vody v Nechranické přehradě. Nálezy sinic a chlorofylu totiž mírně překročily stanovené limity. Jakost vody je nyní na pětistupňové škále na střední hodnotě.

„Existuje zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při rekreaci, u vnímavých jedinců se mohou vyskytnout zdravotní obtíže; po koupání se doporučuje osprchovat se. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát zejména u dětí, těhotných žen, osob trpících alergií a lidí s oslabeným imunitním systémem,“ uvedli hygienici s tím, že odběry na druhé straně přehrady, u hráze, problémy s kvalitou vody neukázaly.

Povodí Ohře: Hladina Nechranic bude ještě klesat

Pro další postup prací u vodního díla Nechranice je nutné snížení hladiny. V současnosti je 265 a půl metru nad mořem. Podle plánu by měla být k 5. září 2018 o tři metry níže. „V následujícím období bude zhotovitel rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu zahajovat práce přímo závislé na objemu vody v nádrži,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Podle něj půjde o zahájení bouracích prací na návodní straně pilířů bezpečnostního přelivu, dále o opravy spár návodního betonového opevnění hráze a o dokončení záchranného archeologického výzkumu. „Informaci o prováděných pracích a o potřebě snižování hladiny jsme přinesli v dubnu letošního roku, kdy proběhla první etapa. Od té doby jsme se ji pro minimální ovlivnění rekreační sezony snažili udržet na stávající úrovni co nejdéle,“ doplnil Svejkovský. Sníženou hladinu bude podnik udržovat až do konce listopadu 2018. „Hladinu však mohou významně ovlivnit i dešťové srážky, při kterých vodohospodáři operativně zajistí všechny potřebné kroky,“ konstatoval v druhé polovině července mluvčí vodohospodářů.

Nechranická vodní nádrž je pátou největší nádrží v České republice a má nejdelší sypanou přehradní hráz ve střední Evropě. Výhodou nádrže Nechranice je fakt, že je natolik velká a hluboká, že umí vodu v Ohři přirozeně vyčistit, a protože převážnou část roku vytéká voda z nádrže ode dna, tak je její teplota relativně vyrovnaná. Původně byla postavena pro zásobování průmyslu a zemědělství. Později dostala i funkce protipovodňové ochrany, regulátora toku a rekreační využití.

 

Scroll to Top