Zákaz koupání u vodní elektrárny v Ivančicích

Součástí malé vodní elektrárny Ivančice na Jihlavě je také betonový výtokový objekt, v jehož prostoru se i přes přísný zákaz vstupu koupají děti staršího věku. Povodí Moravy důrazně upozorňuje, že koupání a skákání do vody v tomto prostoru je zakázané. Podle vodohospodářů je v nejhlubší části betonového objektu hloubka 4 metry a dále přechází úměrně se sklonem betonového dna až na 0,5 metru.

Skákání do těchto míst je nebezpečné a může vést k vážnému úrazu hlavy. V případě výpadku zařízení může vlivem poklesu hladiny navíc dojít ke zpětnému „nasátí“ osoby do prostoru ocelové roury turbíny. Vzhledem k velmi nízkým průtokům ve vodním toku Jihlava dochází k nepovolenému vstupu do prostoru elektrárny přímo z koryta toku, čemuž Povodí Moravy nemůže žádným způsobem zabránit,“ uvedl podnik na svém portálu pmo.cz.

Vlastní objekt malé vodní elektrárny je oplocen a rovněž značen bezpečnostními informačními tabulemi s upozorněním na zákaz vstupu. Povodí Moravy již požádalo městskou policii Ivančice, aby v místě prováděla pravidelné kontroly. Prosíme o dodržování zákazu vstupu s ohledem na nebezpečí, které při koupání a skákání do vody u MVE Ivančice hrozí,“ uzavřeli vodohospodáři.

Scroll to Top