Liberecký kraj: první příspěvky vodohospodářským projektům

V Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje vyhlášeném pro rok 2018 je k dispozici 30 milionů. Obce do 4 000 obyvatel mohou prostředky využít k rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury. Zatím bylo podáno 19 žádostí. Rada kraje 7. srpna schválila první vlnu projektů devíti žadatelům za 10 352 186 korun.

„Akce jsou schvalovány postupně, jakmile je vybrán zhotovitel stavby a uzavřena smlouva o dílo. Účelem podpory je kromě budování nových kanalizačních stok také výstavba či obnova vodovodních řadů. Čtyři projekty za 4,5 milionu korun jsou zaměřeny na zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a eliminaci jejích ztrát,“ uvedl radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

Kraj také podporuje velké investiční projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí. Například v červnu zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov na projekt pod názvem Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska ve výši 8 milionů korun. Dále poskytl milion korun obci Vítkovice v Krkonoších na výstavbu kanalizace a vodovodu.

S cílem posílení místních zdrojů vody kraj vytvořil pracovní skupinu, která by měla zlepšit vláhové poměry na Frýdlantsku a dále zajistit zpracovávání Studie opatření na podporu hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka. V současnosti se také řeší Analýza možností podpory hydrologických funkcí krajiny na zemědělských pozemcích ve vlastnictví kraje na Frýdlantsku.

Kraj rovněž přijal opatření kvůli současnému suchu. Od 26. července platí do odvolání výstraha upozorňující na zvýšené riziko vzniku požáru pro území Českolipska a od 6. srpna se výstraha rozšířila i pro oblast Liberecka.

Foto: Rada Libereckého kraje

Scroll to Top