Posudek České geologické služby odmítá těžbu štěrkopísku

Vodárny a kanalizace Hodonín obdržely posudek od České geologické služby. Ten považuje těžbu štěrkopísku u Uherského Ostrohu za rizikovou vzhledem k blízkému prameništi vody Bzenec-komplex. To zásobuje 140 000 obyvatel Hodonínska, Břeclavska, ale i části Kroměřížska. S těžbou nesouhlasí tisíce lidí a desítky obcí. Sepsána byla také petice.

„Plánovaná těžba představuje pro jímací území Bzenec-komplex reálné riziko zejména z hlediska negativního ovlivnění kvality podzemní vody. Z výše uvedených důvodů nemůže ČGS ve smyslu předběžné opatrnosti označit záměr těžby v důlním prostoru Uherský Ostroh z hydrogeologického hlediska za akceptovatelný,“ uvedla v posudku oblastní specialistka pro hydrogeologii Eva Kryštofová.

Hodonínské vodárny se s podklady od ČGS obrátily na báňský úřad, který rozhoduje o stanovení dobývacího prostoru. „VaK Hodonín doplnily své materiály o posudky ČGS, s nimiž jsme se seznámili a odeslali naše dotazy na ministerstvo životního prostředí vzhledem k jejich závěrům. Určitě je v konečném rozhodnutí zohledníme,“ sdělil mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.

Podle posledního stanoviska ministerstva po přezkoumání stanoviska EIA nebude mít projekt na životní prostředí zásadní vliv po splnění několika podmínek. S novými poznatky od ČGS se však ještě neseznámila společnost Františka Jampílka, která chce v lokalitě těžit.

„Určitě se na ně podíváme, nicméně obecně lze říci, že jakékoliv námitky proti těžbě se opírají o důvody předběžné opatrnosti. Podle takového postupu by se ale nesmělo těžit nikde,“ doplnil zástupce firmy Miroslav Mužík.

Scroll to Top