Olomoucký kraj přispěje obcím na řešení mimořádných situací

Dva a půl milionu korun vyčlenil Olomoucký kraj na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Žádost o dotaci podalo kvůli suchu a závadám, které ohrožují kvalitu i množství pitné vody, devět obcí. Vedení kraje o tom informovalo na svém portálu kr-olomoucky.cz.

„V současném období sucha je zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele kraje naprostou prioritou. Peníze jsou určeny obcím, které potřebují odstranit havarijní stav na veřejném vodovodu. Podané žádosti v současné době posuzujeme. O přidělení finanční podpory rozhodnou zastupitelé Olomouckého kraje na svém zářijovém zasedání,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Milan Klimeš.

V současnosti také kraj dokončuje aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v regionu, jenž řeší problematiku veřejného zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou i odkanalizování a čištění odpadních vod. „Současně jsme zpracovali studii, která se zabývá využitím zdrojů podzemních či povrchových vod v období sucha v lokalitě Mikroregionů Žulovsko a Javornicko. Řeší možnosti využití stávajících vodních zdrojů v této oblasti včetně návrhů výstavby skupinových vodovodů v obcích postižených suchem,“ doplnila vedoucí krajského oddělení vodního hospodářství Vladimíra Kresáč Kubišová.

Scroll to Top