Povodí Odry zrušilo i srpnový sjezd řeky Moravice

Hydrologické podmínky v povodí Moravice se nezlepšily. Stále více se prohlubují negativní dopady aktuálního suchého období. V povodí řeky jsou v současnosti zaznamenávány extrémně nízké průtoky vody. Vodohospodáři tak po červencovém sjezdu Moravice ruší i srpnový.

Naší prioritou je zajišťovat pokud možno dobrou kvalitu vody v nádrži Kružberk pro zásobování úpravny vody v Podhradí. Z těchto důvodů oznamujeme, že s uspořádáním srpnového sjezdu 18. a 19. 8. 2018 nemůžeme souhlasit,“ zdůraznilo Povodí Odry. Už rozhodnutí podniku ohledně zrušení dvoudenního červencového sjezdu vyvolalo mezi vodáky vlnu negativních emocí. Vodohospodáře vinilo z nedostatečné přípravy sjezdu. Povodí akci zakázalo kvůli suchu.

Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčková však vodohospodáři musí myslet kromě vodáků i na ostatní, kteří řeku využívají. „Rekreace má nejnižší prioritu. S tím byli organizátoři sjezdů opakovaně seznamováni. To, že byly zrušeny některé sjezdy v Čechách, vypovídá o nebezpečí sucha. Navíc jde o jev, který se dlouhodobě vyvíjí a jeho řešení trvá měsíce i roky,“ vysvětlila Vlčková.

Scroll to Top