ČHMÚ: Horké počasí dále prohlubuje sucho

Současné vysoké teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu podporují výpar. Červenec byl také srážkově na téměř celém území výrazně podprůměrný. Zhruba polovina sledovaných profilů vodních toků je pod hranicí sucha, a některé drobné toky dokonce zcela vyschly. Ústav o tom informoval prostřednictvím tiskové zprávy.

„Na celém území napršela podle předběžného odhadu okolo 55 % obvyklého červencového srážkového množství. Avšak panoval velký rozdíl mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na severovýchodě Moravy a Slezska došlo v polovině července k velmi výrazné srážkové události, kdy na Lysé hoře napršelo přes 200 milimetrů během 2 dnů, v Čechách napršelo asi jen 40 % normálního množství. Srážky přitom často měly charakter lokálních bouřek. V průběhu července kleslo množství půdní vláhy i vody ve vodních tocích,“ informoval ČHMÚ.

Z hlediska vlhkosti půdy je na tom nejkritičtěji Polabí, Poohří a okolí Prahy. „Ve vodních tocích ve sledovaných profilech protéká aktuálně většinou mezi 15 až 50 procenty toho, co je pro toto období obvyklé,“ uvedl hydrolog ČHMÚ Radek Čekal. Větší průtoky jsou pouze na severovýchodě území důsledkem doznívajícího vlivu extrémní srážkové události z poloviny července. „Přitom přibližně asi 43 % sledovaných profilů má průtok menší, než je limit sucha. Z hlediska dlouhodobých pozorování se jako nejvíce postižené jeví toky v povodí Sázavy, Jizery a Smědé, místy pak i další menší toky ve středních nadmořských výškách,“ informoval dále ústav.

Velmi nepříznivá je na většině území situace u podzemních vod. Jen na severovýchodě území stav odpovídá dlouhodobému průměru. „Naopak v 66 % sledovaných vrtů byla hladina silně podnormální nebo mimořádně podnormální. Plošně nejvíce zasažena jsou povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Ploučnice a Jihlavy,“ doplnili hydrologové.

 

Scroll to Top