Protipovodňová opatření v Rokycanech jsou kvůli ekologům v nedohlednu

Lidé bydlící v Rokycanech u řeky Klabavy čekají na vybudování ochrany proti povodním šestnáct let. A budou nejméně dalších pět. Stavba protipovodňové ochrany za půl miliardy se kvůli výhradám ochránců přírody zastavila. Ochránci přírody totiž požadují, aby se říční koryto zpřístupnilo veřejnosti. Informoval o tom portál idnes.cz. 

Definitivum v podobě dalšího odkladu protipovodňové stavby padlo na začátku roku, kdy krajský úřad v Plzni zastavil územní řízení. Aktivitu totiž začalo vyvíjet občanské sdružení Českého svazu ochránců přírody Kulíšek. To požaduje, aby se se řeka zpřístupnila lidem. Podle Daniela Šatry ze sdružení Kulíšek jsou protipovodňová opatření i v zájmu spolku, ale sdružení trvá na zapojení řeky do veřejného prostoru města.

V roce 2012 sdružení Kulíšek uspořádalo podpisovou akci s názvem Chceme zpět k řece, kterou podpořilo 800 lidí, tedy osm procent obyvatel Rokycan. Podle Šatry chtějí lidé žijící u řeky jen ochranu svých soukromých majetků za veřejné peníze. „Pokud my všichni dáváme na projekt finance, máme právo požadovat, aby byl funkční pro nás všechny. Lidé od řeky sobecky požadují jakékoli řešení a já si v tomto případě troufám tvrdit, že je to řešení na úkor všech ostatních,“ sdělil Šatra.

Ředitel technické sekce Povodí Vltavy Jiří Pechar uvedl, že se podnik snaží jednat s městem, aby řešení navrhované ekology a dalšími lidmi z Rokycan bylo technicky schůdné a aby splňovalo to, co se od něj čeká. Povodí Vltavy počítá s dotací od ministerstva zemědělství. Zrušení územního plánu není podle Pechara důvodem, aby to, co bylo od roku 2004 zpracováno, bylo obrazně řečeno vyhozeno do koše.

Šatra trvá na tom, že nebyla žádná veřejná debata. „Nám se sice podařilo zasáhnout do územního rozhodnutí, ale ne díky městu, nýbrž díky tomu, že jsme mohli být dle správního řádu účastníkem řízení,“ podotkl Šatra. Současné vedení města bylo vstřícné k debatě s aktivisty. „Já jsem svolal jednání s projektantem z Povodí Vltavy, kde lidé z hnutí Chceme zpět k řece sdělili své požadavky. Já jsem je předal projektantovi,“ popsal starosta Rokycan Václav Kočí.

Podle něj má Povodí Vltavy vypsat architektonickou soutěž, která by odpověděla na otázku, jak je možné připomínky do projektu zapracovat. „Potřebujeme, aby se do řeky vešlo víc vody, a máme tři možnosti. Zakopat řeku do hloubky, což je drahé a nefunkční, nebo kolem řeky postavit hráze, a tak řeku znepřístupnit místním, což bylo součástí původního projektu. Je ale také možné řeku nějakým způsobem rozšířit, což je podle nás nejlepší. Hlavní výhodou rozšíření je, že voda při povodních nemá takovou sílu, jako když se soustředí do úzkého profilu. Zpevnění toku pak nemusí být tak masivní, protože ho voda při povodni nerozebere,“ vysvětlil Šatra.

Podle Pechara z Povodí Vltavy Rokycany slíbily, že určitou část městských pozemků poskytnou, aby se tok rozšířil. „Nejde to všude, ale v některých částech, zejména nad náměstím, je možné pravý břeh určitým způsobem upravit a umožnit lidem, aby se zde dostali k vodě,“ uzavřel Pechar.

Scroll to Top