Přehradě Pařížov chybí velké množství vody

Téměř vyschlá pařížovská přehrada na Chrudimsku ukázala nejen dno. Nad hladinu dokonce vystoupila stará kamenná zeď. Stav je alarmující, protože úbytek vody neustále pokračuje.

Přítok řekou Doubravou je nedostatečný a musí být neustále pouštěn dále, aby nebyl ohrožen život živočichů a rostlin v toku. Situaci zachrání pouze vydatné dešťové a sněhové srážky v dalších letech. Pařížovská přehrada je jednou z nejstarších v České republice. Leží na řece Doubravě nad obcí Pařížov pod Železnými horami.

Vodní dílo vzniklo kvůli povodním v letech 1885, 1888 a 1897. Následná výstavba probíhala v období 1908 až 1913. Hráz je vyzděna z lomového kamene z místního lomu. Na stavbě se podílelo 500 českých a italských dělníků. Původně měly v lokalitě vzniknout nádrže čtyři, ale pro nedostatek financí byla vybudována pouze jedna.

Zdroj, foto: Deník 

Scroll to Top