Biologická čistírna zlikviduje i průmyslový odpad

Pardubické vodárny budou ve své biologické čistírně odpadních vod likvidovat i kapalné průmyslové odpady. Čištění začne ještě letos. „Náklady jsou kolem pěti milionů korun, dotaci máme 50 procent. Čistírna má volnou kapacitu, využijeme stávající objekt a nádrže, odpadní vody, které vznikají z průmyslu, jsme schopní vyčistit,“ vysvětlil ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Josef Fedák.

Biologická čistírna dostala povolení zpracovat ročně až 25 000 tun kapalných odpadů a čistit bude kyselé odpadní vody z průmyslu nebo splaškové vody ze septiků, jímek či z gastronomie pomocí neutralizace. „Třetím typem jsou vody zatížené dusíkem, které se předčistí v aktivační nádrži, a potom jdou na biologickou linku. Jsou to kalové vody nebo výluhy ze skládek, které mají vysoký obsah dusík a nízký podíl biologicky rozložitelných látek,“ řekl ředitel čistírny Oldřich Vodička.

Do biologické čistírny každým rokem nateče zhruba 12 milionů metrů krychlových odpadních vod z pardubické aglomerace a zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vod ze Synthesie. „I v Pardubicích je napojená na kanalizaci řada podniků, když splňují kanalizační řád. V porovnání s jinými městskými čistírnami je ta naše dlouhodobě adaptovaná na tyto druhy znečištění a zatížení,“ uzavřel Vodička.

Ilustrační foto 

Scroll to Top