Druhé jednání pracovní skupiny SUCHO 2018

Vydatné deště na konci minulého týdne na Moravě pomohly mírně zvednout hladinu řek. Povodí Moravy však stále eviduje hranici sucha zhruba na čtvrtině z dvou set měřicích míst a svolalo zástupce krajských vodoprávních úřadů, vodoprávních úřadů dotčených měst, odběratele vody na závlahy, zástupce ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, vodáren a dalších kompetentních organizací.

„Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o vývoji situace v průběhu léta, o tom, jak se vyvíjí potřeby měst, obcí, zemědělců a dalších skupin závislých na dodávkách vody a jaká je situace na vodních nádržích. V uplynulých měsících jsme totiž učinili řadu opatření na klíčových vodních nádržích, optimalizovali jsme manipulace ve vztahu k potřebám vody a o výsledcích jsme informovali členy pracovní skupiny SUCHO 2018,“ popsal průběh jednání generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Poprvé byla pracovní skupina svolána už v druhé polovině května.

„Na setkání zástupci Povodí Moravy předali aktualizované informace o celkové situaci, zvláště pak na vodárenských vodních nádržích. Situace je kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná, protože hladiny povrchových a podzemních vod jsou v ČR závislé na množství sněhových a dešťových srážek,“ vysvětlil mluvčí podniku Petr Chmelař. V některých částech Povodí Moravy spadlo jen 50 – 70 % dlouhodobých srážkových průměrů. Vysoké teploty také výrazně zvyšují výpar vody z krajiny.

„Konkrétně nad nádržemi Vír a Brno spadlo v letošním roce jen okolo 50 % srážkového normálu. Pokud by tento stav pokračoval i v následujících letech, budeme muset velmi opatrně nakládat se zásobami vody ve vodních nádržích a pokračovat v mimořádných manipulacích s cílem, aby se nám vůbec dařilo v průběhu jara vodní nádrže doplnit,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top