Snížení hladiny na jezu v Přerově

Povodí Moravy provádí plánované snížení hladiny během komplexní údržby jezu i prostoru nad ním. Vypouštění jezu v Přerově vodohospodáři zahájili v pátek 20. července, práce skončí nejpozději 27. července. Po snížení také probíhá kompletní prohlídka jezové konstrukce a běžný servis.

„Vypuštěná jezová zdrž umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody, i fotodokumentaci dna celého nadjezí z hlediska vývoje nánosů. V místě nad jezem pracuje těžká technika, která rozhrnuje štěrky v korytě Bečvy. Práce probíhají hlavně v nadjezí, nad a pod železničním mostem, v lokalitě u loděnice a v lokalitě Tyršova mostu, u kterého pracují pásové bagry,“ informoval mluvčí podniku Petr Chmelař.

Práce však probíhají také v úseku, kde štěrky rozhrnují dva kráčející bagry. Nánosy pak budou v případě vyšších průtoků transportovány dále níže po toku, kde budou znovu sedimentovat. „Jde o dlouhodobě osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody. Po dokončení prací a kontrole začne Povodí Moravy jezovou zdrž opět napouštět. Celá akce probíhá pod biologickým dozorem, který její průběh sleduje již od zahájení prací,“ uvedl dále Chmelař. Údržba jezu probíhá v Přerově během letních prázdnin každý rokem.

Scroll to Top