Martin Pivokoňský pro Magazín Leonardo: Pitná voda již není samozřejmostí

Podle vědce Martina Pivokoňského z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR je pitná voda ta, která splňuje vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 252 z roku 2004 nebo ta, která nezpůsobí žádné zdravotní problémy, újmu, nebo dokonce smrt. Expert také uvedl, že je pitná voda čím dál menší samozřejmostí. Pivokoňský hovořil pro Magazín Leonardo.

„Rozhodně platí to, že co jako lidstvo vyrobíme, po nějaké době najdeme v životním prostředí. Tím pádem i ve vodě. Je naivní si myslet, že když budeme vyrábět nějakou látku, nedostane se nám do životního prostředí,“ je přesvědčen Pivokoňský. Metody vedoucí ke zlepšení čištění vody se podle něj neustále zdokonalují.

„Vědecké limity už dnes neexistují, jsme schopni vyrobit naprosto čistou vodu. Druhá věc je, co dokážeme reálně v úpravně vody ve velkém. Otázka také je, jestli na to budeme mít. Čím je zdroj vody špinavější, tím je technologie těžší, složitější, náročnější a dražší, a v důsledku toho si ji ne každý může dovolit,“ pokračoval.

Zatím se však podle jeho slov příliš neví například o rozložitelnosti nových látek, jako jsou nanočástice. „Příkladem mohou být mikroplasty. Ty mají také mnohdy velikost nanometrů nebo mikrometrů, a najednou zjišťujeme, že je máme v pitné vodě. Jestli mohou uškodit, to ale zatím nevíme. Záleží na tom, z čeho jsou nanomateriály vyrobeny. Může to být stříbro nebo železo, kde asi žádný zásadní vliv nebude, ale pak to mohou být právě plastové nanočástice, a tam je vliv na životní prostředí ohromný,“ upozornil odborník a zdůraznil, že je potřeba si uvědomit, že žijeme v industriální krajině.

„Takže máme ochranná pásma například kolem Želivky, ale co se děje na horním toku, kde jsou města? Ty sice mají čistírny, ale nedokážou z vody odstranit endokrinní disruptory, jako jsou léčiva nebo polutanty. A ty postupně do té nádrže, která slouží jako zdroj pitné vody, doputují. Chemizace každodenního života je tak velká, že asi nejzásadnější z mého pohledu by bylo omezit vstup cizorodých chemických látek do životního prostředí,“ uzavřel Pivokoňský.

Scroll to Top