Jihočeský vodárenský svaz odstraňuje riziková místa soustavy

Při ničivých povodních před šestnácti lety tekla řeka Nežárka jen sedm centimetrů pod mostní konstrukcí, po níž vede ve Veselí nad Lužnicí vodárenské potrubí dál do Tábora. V současnosti dokončuje JVS projekt, díky kterému je potrubí s metrovým průměrem svedeno z mostu pod koryto řeky. Náklady se pohybují kolem čtrnácti milionů korun.

„Je to jedna z investic, ke které jsme nebyli bezpodmínečně nuceni. Jde o stavbu, která výrazně zvýší bezpečnost dodávek vody. Při povodních jsme tady byli pár centimetrů od maléru. Tehdy hodně pomohli místní hasiči. Ti se starali, aby pod mostní konstrukcí nevznikla z naplavených věcí přehrada a řeka ji pak neodnesla i s vodárenským řadem,“ vysvětlil provozní náměstek JVS František Rytíř.

Vodovod tvoří klíčovou trasu, díky které proudí na Táborsko pitná voda z plavské úpravny. Svaz úsek nad Nežárkou vyhodnotil jako rizikový. Vodovod byl zmenšen na průměr 600 milimetrů a vodohospodáři jej nechali podvrtat pod řekou. Na obou březích pak vznikla nová napojovací místa na stávající vodovodní potrubí. „V úvahu ještě přicházela rekonstrukce tohoto vodárenského mostu, po němž vede i potrubí ze sdružení Bukovská voda. Shybka, jak se této stavbě říká, ale představuje nejbezpečnější řešení,“ dodal František Rytíř. Po přepojení řadu bylo nepotřebné potrubí JVS z mostu odstraněno.

Jihočeský vodárenský svaz se letos zavázal opravit infrastrukturu za téměř 120 milionů. Ze svých prostředků v roce 2017 proinvestoval Jihočeský vodárenský svaz přes 100 milionů korun. Více než 30 milionů uvolnil do akcí, které jsou podmíněny získáním dotací, nebo se vážou na opravy místních komunikací. Na opravy majetku svaz vyhradil zhruba 20 milionů korun a za 4,5 milionu korun pořídil nový provozní majetek. Jihočeský vodárenský svaz je sdružením 257 měst a obcí, pro které zajišťuje správu a provozování majetku. Soustava svazu měří 533 kilometrů a zásobuje přes 380 tisíc obyvatel Jihočeského kraje.

Scroll to Top