Brtnice dostane kanalizaci zdarma

Původně měla Brtnice zaplatit Kraji Vysočina za novou dešťovou kanalizaci čtyři sta tisíc korun. Nastala však změna. Krajská rada navrhla zastupitelstvu, aby byl převod zadarmo.

Kraj již v loňském roce financoval opravu silnice II/405 z Brtnice směrem na Třebíč. Plán byl nejprve takový, že dešťová voda z přilehlých nemovitostí nebude svedena do nově projektované silniční kanalizace, která byla projektována pouze na vodu z vozovky. V roce 2017 však bylo zjištěno, že existuje pouze jedno řešení spočívající v napojení velké části svodů do silniční kanalizace. Proto došlo k dohodě, že do silniční kanalizace může být svedena další voda. Následnou údržbu a provoz v úseku od posledního připojeného svodu až po vyústění převezme město Brtnice.

Vzhledem k tomu, že na odvodňování plochy mimo vlastní komunikaci nebyla dotace, Kraj Vysočina vypočetl, že by Brtnice měla uhradit částku 407 tisíc korun. Starostka města Miroslava Švaříčková to však odmítla s tím, že město vyšlo kraji vstříc už v roce 2008. Tehdy totiž Brtnice souhlasila s napojením dešťové vody z krajské komunikace do jednotné kanalizace. Tu navíc vybudovala z vlastních zdrojů. Kraj následně své stanovisko přehodnotil „Rada kraje doporučila, aby zastupitelstvo vyhovělo žádosti města Brtnice. Za to, že si převezme kanalizaci, nechceme podíl na jejím zaplacení,“ potvrdil hejtman Jiří Běhounek.

Scroll to Top