Významné investice do infrastruktury v Bohumíně

SmVaK Ostrava zrealizují v letošním roce několik významných modernizačních akcí v Bohumíně. Rekonstruovat budou vodovody, kanalizace, kanalizační čerpací stanici nebo technologie v místní čistírně odpadních vod. Část staveb stihnou vodohospodáři dokončit ještě letos, jiné přejdou do další stavební sezóny. Projekty SmVaK Ostrava budou koordinovat se stavebními akcemi města.

Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta budou v místní Blatné ulici opraveny vodovodní i kanalizační sítě a související infrastruktura. „Stavba je koordinována se záměrem města opravit místní komunikaci v oblasti. Litinový vodovodní řad z počátku sedmdesátých let vykazuje zvýšenou dynamiku poruch. Potrubí v délce 611 metrů bude nahrazeno novým z vysokohustotního polyetylenu, přepojeno bude také 35 plastových vodovodních přípojek,“ vysvětlil Síbrt. V tomto případě dosáhnou náklady zhruba na 4,5 milionu korun a práce by měly skončit do konce letošního roku.

Kanalizační potrubí v lokalitě, které vede zároveň s vodovodním řadem, pochází z poloviny sedmdesátých let minulého století a zub času se podepsal i na něm. Potrubí totiž vykazuje známky koroze a opotřebení. Navíc je zaplavováno balastními vodami, což má za následek zatěžování stokové sítě. „Vyměníme zhruba 590 metrů stávajícího betonového potrubí, ale také patnáct revizních šachet. Zároveň zrekonstruujeme 56 kanalizačních přípojek v celkové délce 150 metrů s domovními revizními šachtami, které se nacházejí na veřejném prostranství,“ sdělil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Náklady na tuto akci dosáhnou přibližně 16 milionů korun a rovněž v tomto případě by mělo být hotovo do konce roku 2018.

„Za dva a půl milionu bude rekonstruován také litinový vodovodní řad z počátku sedmdesátých let minulého století v Novém Bohumíně v Okružní ulici. Důvodem akce je zvýšená poruchovost potrubí a související rekonstrukce kanalizace v místě,“ pokračoval dále Síbrt, podle kterého bude 160 metrů litinového potrubí vyměněno za potrubí z tvárné litiny s vnitřní výstelkou, ale bude také přepojeno pět vodovodních přípojek. I tady je konec prací plánovaný do konce roku. Vodohospodáři v lokalitě také opraví dožilou kanalizaci z konce sedmdesátých let minulého století za 4,8 milionu korun. Zmodernizovat budou muset 163 metrů stok ,60 metrů kameninových přípojek a tři domovní revizní šachty, vyměnit pak pět revizních šachet.

„Zahájena bude letos rovněž výměna vodovodních řadů v Bohumíně – Záblatí v oblasti ulic Sokolská, Bezručova a Na Pískách z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Důvodem je především vysoká inkrustace potrubí, která způsobuje omezení kapacity sítě a nedostatečný tlak při zvýšených odběrech,“ nastínil další plánované akce vodohospodářů Síbrt.

Podle generálního ředitele společnosti Anatola Pšeničky umožní výměna potrubí díky lepším tlakovým a průtokovým poměrům napojení nových odběratelů v souvislosti s koncepcí rozvojových ploch určených pro výstavbu obytných domů. Bude zde vyměněno 1800 metrů litinových řadů za potrubí z vysokohustotního polyetylenu a také přepojeno 76 plastových vodovodních přípojek. Zrekonstruována bude rovněž navazující infrastruktura a nové potrubí povede zejména ve stávající trase. Na tuto akci SmVaK Ostrava alokovaly 11 milionů korun. Stavbu zahájí vodohospodáři ještě letos a pokračovat na ní budou v příštím roce. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

Scroll to Top