Vodaři ve východních Čechách hledají nové možnosti spolupráce

Východočeské vodárenské společnosti navázaly na předchozí spolupráci. Jejich zástupci se setkali s primátorem Hradce Králové a starostou Náchodu, aby diskutovali o dalších možnostech spolupráce. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodovody a kanalizace Náchod, Vodovody a kanalizace Pardubice, Královéhradecká provozní a Vodárenská společnost Chrudim také hodnotily dosavadní spolupráci.

„V roce 2016 vodárny podepsaly smlouvu, jejímž cílem bylo zajistit předávání informací, zkušeností a zejména plánování a případné pomoci v dodávkách surové vody při krizových otázkách spojených se suchem. Dnes jsme nad konkrétními příklady konstatovali, že to nebyl jen krok administrativní, ale že došlo i k faktickému naplnění,“ shrnul primátor Hradce Králové Zdeněk Fink.

Podle mluvčí Královehradecké provozní Veroniky Bergrové všechny výše zmiňované společnosti využívají Vodárenskou soustavu východní Čechy. Síť dodává pitnou vodu pro zhruba 600 tisíc obyvatel regionu. „Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto čtyř významných východočeských měst. Flexibilita systémů umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku,“ vysvětlila Bergrová, podle níž ani jedna z vodárenských společností dnes v zásobovaných oblastech neřeší akutní nedostatek pitné vody.

V současnosti probíhají na vodárenské soustavě přípravy rekonstrukcí nejrizikovějších úseků a posílení kapacit akumulací. „Díky propojenosti soustavy a možnosti si takto vypomáhat dodávkami vody z různých zdrojů připravované rekonstrukce nijak neohrozí zásobování obyvatel,“ uvedla dále Bergrová. Vodárenská soustava byla vybudována v letech 1993 až 1999 s náklady 1,3 miliardy korun českých a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice, povrchových zdrojů písníku Oplatil a z Orlice.

Konkrétního využití pro vodárny napojené na vodárenskou soustavu se také dočká vznikající Nadregionální Smart krizové centrum v budově hradecké úpravny vody. Řídicí středisko dohlédne na provoz vodárenské infrastruktury. Centrum také poslouží pro krizové řízení v případech extrémních klimatických jevů či výpadku elektrické energie. Díky němu bude zefektivněno komplexní řízení provozu v oblasti.

„Smart centrum bude sloužit jako dispečink společnosti. Zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východní Čechy bude pomocníkem při managementu nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na tuto vodárenskou soustavu. Tímto smart centrem naplňujeme i náš závazek z nabídky na pronájem infrastrukturního majetku z roku 2003, ve které jsme se zavázali k vybudování centra rozvoje pro oblasti dálkového řízení procesů,“ informoval generální ředitel Královéhradecké provozní Jakub Hanzl.

Podle Bergrové je vybudování krizového centra potvrzením výsledkem dobré spolupráce mezi vlastníkem vodárenského majetku, Vodovody a kanalizacemi Hradec Králové, a provozovatelem, Královéhradeckou provozní. Projekt by měl být hotový ve druhé polovině roku 2019, náklady přesáhnou 80 milionů korun a jsou hrazeny výhradně ze zisku Královéhradecké provozní.

Scroll to Top