Říčany u Prahy získaly přes 75 milionů na rekonstrukci čistírny

Říčanská radnice odhaduje celkové náklady na 120 milionů korun, bude záležet také na výsledku výběrovém řízení na dodavatele. Čistírna je dlouhodobě na hranici kapacity a je potřeba ji rozšířit. Rekonstrukce je plánovaná na roky 2019 a 2020.

Město požádalo o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Podporu má rovněž přislíbenou na výstavbu kanalizace v místní části Voděrádky. Kapacita současné čistírny vystačí zhruba pro 16 200 obyvatel a nově by to mělo být 20 600. Po rozšíření bude možné k zařízení připojit všechny dosud nenapojené nemovitosti v zastavěných částech města, které jsou odkázány na vlastní jímky. Rozsáhlou modernizaci čistírny chystá také Kamenice u Prahy.

Říčany zároveň připravují řadu opatření, aby ulevily Praze při vydatnějších deštích. Hlavní město totiž dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Vedení Prahy uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Říčany v této souvislosti pracují na dvou projektech. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním mělo město větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Scroll to Top