Policisté se zaměřili na kontroly na Rozkoši

Českoskaličtí policisté vyrazili v sobotu 14. července na vodní nádrž Rozkoš. Zkontrolovali na člunu desítku jezdců na vodních skútrech, majitele jedoucích i kotvících lodí a plachetnic a další osoby na vodních plavidlech. Na Rozkoši akci provedli s pracovníkem Státní plavební správy Děčín. 

Během víkendové dvouhodinové akce nezjistili žádná vážná pochybení. Nikdo z kontrolovaných také nebyl pod vlivem alkoholu. Blokovou pokutu pouze udělili jednomu jezdci na vodním skútru kvůli jeho nebezpečné jízdě.

Královehradecký kraj chce zlepšit kvalitu vody v nádrži

Nádrž opakovaně během sezony trápí výskyt sinic a řas. Voda také bývá znečištěna fosforem. Plán na změnu, která by měla množství fosforu v nádrži omezit, byl v zimě schválen prostřednictvím Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.

Povodí Labe si nechalo vypracovat studii, díky které zjistilo, že se škodliviny dostávají do přehrady z odpadních vod přitékajících z levobřežní strany. Ty budou nově odvedeny tlakovým potrubím do kanalizačního přivaděče v Novém Městě nad Metují a následně do čistírny odpadních vod. Královehradecký kraj se bude na akci finančně podílet.

Podle krajského radního pro vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství Karla Klímy tak dostanou další příležitost k rozvoji obce ležící v blízkosti nádrže. Podle něj řešení umožní odvedení splaškových vod z průmyslové zóny Vysokov. Rozlohou se jedná o osmou největší přehradu v České republice a jejím účelem je protipovodňová ochrana, nadlepšení průtoků v Labi, rekreace či chov ryb.

Scroll to Top