Instalace mobilní úpravny pitné vody ve Vyšším Brodě

Dlouhodobé sucho a rostoucí počty návštěvníků mohou způsobit v turisty oblíbených oblastech potíže s nedostatkem pitné vody. Pro takové případy mají ČEVAK v záloze náhradní řešení. Například ve Vyšší Bodě instalují mobilní úpravnu vody, která posílí dosavadní zdroje.

„Nasazením mobilní úpravny je možné rychle navýšit kapacitu zdrojů pitné vody. Pracuje na principu membránové filtrace s velikostí pórů pouze 0,00001 milimetru, která oproti tradičním pískovým filtrům zachytí bakterie už na prvním stupni úpravy. Další výhodou je plně automatický chod a rychlá instalace. Mobilní úpravna bude ve Vyšším Brodě připravena dva měsíce, tedy po celou hlavní část turistické sezóny,“ vysvětlili vodohospodáři na svém portálu cevak.cz.

Přítomnost úpravny uvítal starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Přes léto se u nás kumuluje velké množství lidí. Vltava je jedna z mála splavných řek v republice, proto se lidé sjíždějí do Vyššího Brodu na Vltavu, kde je jistota stálého průtoku. Když se naplní kemp, spotřeba pitné vody strmě naroste a někdy je nám úzko. Máme štěstí, že se můžeme napojit na klášterní vodovod, je třeba ale myslet i na jiná řešení,“ uvedl Zálešák.

V druhé polovině května ČEVAK zahájily také modernizace čistíren odpadních vod v lokalitách, kde společnost provozuje vodárenskou infrastrukturu. Práce probíhají v součinnosti s obcemi a městy. Společnost se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top