VOS investuje do úpraven

Největšími letošními investicemi VOS budou rekonstrukce úpraven vody v Lázních Bělohrad a Hořicích. Obě stavby podpoří Státní fond životního prostředí 63,2 miliony korun. Přes 11 milionů korun půjde z národních zdrojů.

„Cílem obou projektů je především zlepšení parametrů kvality vody pro místní obyvatele a zajištění její plynulé dodávky a také efektivnější provoz obou zařízení. Lze totiž jak zvýšit kapacitu vrtů, tak zefektivnit úpravu získané vody. Nové technologie také dokážou snížit objem odpadní vody, která při výrobě vzniká,“ vysvětlil ředitel společnosti Richard Smutný.

Vodárenská a obchodní společnost také v Jičíně získala na konci roku 2017 infrastrukturu za více než 104 milionů. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti v Jičíně se totiž rozhodla pro navýšení základního kapitálu společnosti, které spočívá v upsání 104 330 nových akcií o hodnotě tisíc korun za kus. Jejich splacení proběhne formou vložení nepeněžního plnění vodohospodářského majetku měst a obcí. Dohodli se na tom současní akcionáři společnosti, kterými jsou Jičín, Sobotka, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Hořice, Libáň, Kopidlno, Pecka a Osek. Rozhodujícím důvodem bylo podle vodohospodářů přenesení zodpovědnosti za investice a opravy vodovodů a kanalizací z obcí na VOS.

Ke kroku se valná hromada rozhodla už v polovině roku 2016, kdy odsouhlasila téměř všemi hlasy Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti. Následně byl stanoven jednotný postup a ve spolupráci se znaleckým ústavem Česká znalecká byly vypracovány posudky a ocenění majetku. Posudky během letošního roku schválila zastupitelstva jednotlivých obcí a měst.

Ilustrační foto 

Scroll to Top