Řeky v Olomouckém kraji jsou dál na hraně sucha

Ochranáři přírody a rybáři se bojí hromadných úhynů ryb. Situaci na Olomoucku nezlepšily ani deště z posledních dnů. Na některých řekách a říčkách je situace kritická.

„Co se týče rybníků, tam problém nemáme. Horší je stav na menších tocích, například na Romži, kde je hladina pod hranicí sucha, a nejhorší je situace u Smržic. Pokud do 14 dnů pořádně nezaprší, museli bychom zde ryby slovit,“ uvedl například Pavel Müller z Moravského rybářského svazu Prostějov. Pod hranicí sucha jsou dvě největší řeky v kraji. Morava v Olomouci a Bečva v Dluhonicích. Ohrožena je i Blata v Klopotovicích nebo říčky Brodečka, Haná nebo Žlebůvka. „Jinak se průtoky v řekách pohybují mezi devíti až čtyřiceti procenty dlouhodobého měsíčního průtoku,“ popsal současný stav na řekách mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pro vodní živočichy může být sucho devastující. Rybáři plánují ryby z některých vod přemístit jinam. „Ryby se suchu přizpůsobují, a dokud to jde, stahují se do míst, kde je přece jen vody trochu víc. Horší je, že při nízkých průtocích je pro život velmi nebezpečné každé znečištění. K otravě ryb tak stačí jenom málo, ať už chemikálie nebo splach z polí. Navíc ryby jsou velmi oslabené,“ vysvětlil jednatel pobočky Moravského rybářského svazu Němčice Pavel Štěpánek.

Situaci nepodceňují ani ochranáři přírody. „Před třemi lety jsme zachraňovali škeble a raky v říčce Hloučele. Pokud bude potřeba, jsme připravení zasáhnout,“ ubezpečil Drahoš Kňourek z Českého svazu ochránců přírody Němčice. Současný systém hospodaření s vodou ale kritizují ochránci přírody. „Je potřeba obnovit na tocích přehrážky, stavědla, aby se zadrželo více vody, a tam, kde to jde, nechat řeky meandrovat. Navíc bylo velmi špatné, že se vykácely stromy podél toků. Voda se tak na slunci zbytečně přehřívá, takže by bylo dobré břehy znovu osadit. To vše by pomohlo situaci aspoň trochu zlepšit,“ doplnil Kňourek.

Scroll to Top