Na Helfštýně odkryli středověký odtokový kanál

Přerovští archeologové odkryli během bádání na hradě Helfštýn na svou dobu moderní odtokový systém, který odváděl dešťovou vodu z nádvoří hradu. Konstrukce pozdně gotického odtokového kanálu má šířku 2 metry a 35 centimetrů. Kanál procházel skrze zeď a odváděl vodu z palácového nádvoří do prostor parkánu.

„V úseku západního parkánu se nám podařilo odkrýt jak základy obvodové západní hradby, tak konstrukci odtokového kanálu ze stejné doby. Je to zajímavý konstrukční prvek, jenž důmyslně řeší odvodnění plochy. Kanál se stejně jako odkrytá pasáž hradby nachází na úrovni pozdně středověkých terénních vyrovnávek,“ řekl archeolog Muzea Komenského v Přerově Zdeněk Schenk.

Stavba spadá do období pozdní gotiky. Archeologové tak soudí podle prozkoumaných mincí, keramiky a zlomků kamnových kachlů. „Pasáž hradební zdi vznikla spolu s kanálem během zásadní přestavby Helfštýna v době, kdy panství vlastnil Vilém z Pernštejna. Na svou dobu se jedná o důmyslný detail a dno kanálu je dobře vyspárováno tak, aby voda efektně odtékala,“ pokračoval Schenk.

Badatelé také našli ve výplni kanálu zlomky glazované renesanční keramiky a mince, díky jejichž dataci potvrdili, že funkce odvodnění zanikla někdy ve druhé polovině 16. století. „Patrně nejunikátnějším nálezem je ale torzo korunního nástavce kachlových kamen s vyobrazením jezdce na koni, které upoutá detailním zpracováním výstroje i jezdce samotného. Má pravou nohu ve třmeni a na jeho oděvu zaujme opasek, kterým byl přepásán kabát, ale i řasení lemu a kapuce. Je vidět také jeho tvář, ústa, nos a účes. Je to pěkný doklad kvalitního kamnářského řemesla v 15. století,“ doplnil Schenk.

Scroll to Top