Voda pro Zlínsko z Hostýnských vrchů

Při cestě z jihu do Vsetínsko-hostýnských vrchů po projetí Slušovic nelze minout po projetí městem stejnojmennou vodní nádrž, která se nachází u obce Hrobice mezi Slušovicemi a Kašavou.
Přehrada byla vybudována na toku Dřevnice v letech 1972 až 1976, ačkoliv první úvahy o stavbě vodního díla se kvůli dynamickému rozvoji Zlína objevily již ve třicátých letech dvacátého století, a jejím hlavním úkolem je zásobování Zlínska pitnou vodou. Voda je upravována v úpravně vody ve Slušovicích.
Odběrná věž umožňuje odebírat vodu pro vodárenské účely ze tří horizontů. Voda je odváděna dvěma potrubími o průměru 800 milimetrů. V roce 1989 byla instalována malá vodní elektrárna, v roce 1997 byla původní turbína typu Banki nahrazena dvěma turbínami Meta Plus s výkonem 30 a 6,5 kilowattu. Oběma turbínami může naráz protéct více než 190 litrů vody za sekundu.
Vodní dílo má zásobní prostor 7,25 milionu kubíků vody. Hráz je dlouhá 562 metrů a nad dnem je vysoká 30 metrů
K přehradě je přístup a vjezd zakázán,  pokochovat se pohledem na vodní hladinu je možné při vystoupání nad Kašavu nebo nad Slušovice na jižním cípu přírodního parku Hostýnské vrchy.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top