Pracovníci PVK hledali nelegálně umístěné kešky

PVK nechaly prohledat kanály a stoky na území hlavního města. Vodohospodáři našli dvanáct ilegálních kešek v podobě krabiček. Všechny odstranili a poslali je České asociaci geocachingu. V kanalizaci kešky být nesmí.

Vodárny začaly s kontrolami před prázdninami. Spouštěcím mechanismem byla červnová tragédie ve stoce Motolského potoka. Při hledání kešek tam čtyři mladé lidi překvapil přívalový déšť. Dva z nich se utopili. Metropole ale nebude zvyšovat zabezpečení podzemní části Motolského potoka ani po tragédii. Podle města neměli příznivci hry v místě co pohledávat. Praha jim přístup nijak neusnadňuje.

„Nátok do zatrubnění Motolského potoka je nepřístupný. Musí se přelézt zábradlí na hrázi, a hlavně pak slanit nebo se jinak spustit po asi čtyři metry kolmé zdi sdruženého objektu. Žádný žebřík nebo kramle zde nejsou. To samo o sobě dostatečně zabezpečuje vstup do zatrubnění,“ vyjádřil se k zabezpečení mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Dolní vyústění Motolského potoka do Vltavy je naopak trvale pod vodou, takže by sem musel někdo cíleně proplavat.

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky. Spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané keška. Po jejím objevení, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje. Kešky se často umísťují na místech, která nejsou turisticky příliš vyhledávaná.

Scroll to Top