V Újezdci přebudují suchý poldr na vodní plochu

V přerovské příměstské části Újezdec vznikne mokřad s vodními rostlinami. Řekli si o to sami obyvatelé. Radní jim vyšli vstříc a vypsali výběrové řízení na zhotovitele.

„Počítáme s tím, že stávající dno suchého poldru bude nepravidelně a pozvolna zahloubeno, přičemž v nejhlubší části tůně bude asi 1,75 metru vody. Poldr přitom bude stále sloužit svému účelu, tedy protipovodňové ochraně,“ vysvětlil Miroslav Kašpárek z přerovského magistrátu. Mokřad bude mít v krajině i estetickou funkci. „Do nově vzniklé tůně budou vysazeny vodní rostliny. Přebudování suchého poldru na poldr s mokřadem přijde asi na milion korun, na stavbu je možno využít dotaci z operačního programu Životní prostředí,“ doplnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Ilustrační foto 

Scroll to Top