Dotace na infrastrukturu

Infrastrukturní fond Středočeského kraje schválil dotace na splaškovou kanalizaci a čistírny odpadních vod obcím Láz, Drhovy, Svatý Jan a Obořiště. Podle krajského zastupitele Petra Halady uspěly se žádostmi o příspěvek na čistírnu, splaškovou kanalizaci, vodojem a vodovod také obce Občov, Sedlice a Vranovice. Nové vodovodní nebo kanalizační sítě dostane téměř 100 středočeských obcí a místních částí. Vyplývá to z nového plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, o kterém jsme informovali v červnu.

Region reaguje na aktuální potřeby včetně nárůstu počtu obyvatel. „V úvahu byly vzaty také technické hledisko návrhu, dodržení podmínek ochranných pásem vodních zdrojů povrchových vod určených pro zásobování pitnou vodou, existence vodovodu pro veřejnou potřebu a chráněných území – a v neposlední řadě i nové podmínky v dotační politice,“ uvedl náměstek středočeské hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera.

Významné akce se také připravují například na Praze-východ nebo v obcích Lstění, Hřebeč, Vavřinec či Krchleby. „Ve Středočeském kraji výrazně stoupá počet obyvatel. My dneska jako kraj jednáme s magistrátem hlavního města Prahy o koordinaci rozvoje vodohospodářské infrastruktury řekněme ve velké Praze, to znamená v Praze a částí okolo ve Středočeském kraji. A jsem rád, že funguje komise. Já a radní pro infrastrukturu Jana Plamínková k tomu máme aparát, kde tuto problematiku řešíme,“ uvedl v dubnu pro Český rozhlas Petera.

Scroll to Top