Vjezd do Českého Těšína uzavřen kvůli modernizaci kanalizace a vodovodu

Jedna z nejfrekventovanějších křižovatek ulic Karvinská a Viaduktová v Českém Těšíně utichla. Hlavní vjezd do centra města je uzavřen. Vyžádaly si to to postupující rekonstrukce kanalizace a vodovodní sítě. Zároveň budou opraveny krajské silnice Karvinská a Jablunkovská, včetně mostů na obou komunikacích.

„Značené objízdné trasy do a z centra města vedou přes ulici Tovární. Po této objízdné trase bude centrum města dostupnější přes obchvat i pro místní řidiče z místní části Svibice a Žukova. Pro místní bude rovněž umožněn vjezd do centra podjezdem u hasičské stanice přes Masarykovy sady a dále po ulici Sokola Tůmy,“ uvedl vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu v Českém Těšíně Tomáš Hloušek. Rozsah prací SmVaK Ostrava překonává první etapu z roku 2017.

Podle Deníku bude úsek ulice Sokola Tůmy mezi ulicemi Hlavní třída a Viaduktová přechodně jednosměrný v opačném směru a výjezd z centra města tak bude možný, kromě ulice Tovární, pouze po ulici Vrchlického a dále přes Masarykovy Sady podjezdem na ulici Karvinskou. Dobrou zprávou pro řidiče je alespoň zpřístupnění části velké křižovatky, kdy již bude možný průjezd ulicemi Jablunkovská, Frýdecká a Ostravská. Uzavření podjezdu skočí s posledním dnem prázdnin a na září je naplánováno pokládání nového živičného povrchu na úseku výpadových silnic na Karvinou a na Slovensko.

V Českém Těšíně chystají letos SmVaK Ostrava řadu investičních akcí. Týká se to jak dodávek pitné vody, tak odvádění a čištění vody odpadní. Například v ulicích Pod Zvonek a Nádražní budou rekonstruovány vodovody. Na obě stavby bude potřeba více než dvoumilionová investice. Více než 4,5 milionu korun si vyžádá oprava vodovodního řadu v Ropické ulici v Dolním Žukově.

Scroll to Top