The Guardian: Kokain v řekách škodí úhořům

Stopové množství kokainu spláchnutého do řek škodí ohroženým úhořům. Po požití kokainu jsou úhoři hyperaktivní a trpí úbytkem svalů nebo poškozením žáber. Podle vědců může kokain v řekách mařit dlouhou migraci úhořů říčních za reprodukcí. Experti v rámci své studie při laboratorních testech použili stejnou stopovou koncentraci kokainu, která se nachází v evropských řekách a vodních systémech v důsledku nelegálního užívání narkotik. O nové studii informoval list The Guardian.

Při pokusu byli úhoři říční vystaveni 20 miliardtinám gramu kokainu na litr vody po dobu 50 dní. Podle listu The Guardian se úhoři jevili hyperaktivní a jejich svaly vykazovaly známky vážných poškození včetně rabdomyolýzy, rozpadu vláken kosterních svalů a otoků. Následně je vědci nechali v desetidenní odvykací kúře v čisté vodě, kde však měli úhoři stále poškozené svaly a zvýšenou hladinu kortizolu.

„Je pravděpodobné, že úhoři vystavení kokainu mají sníženou výkonnost. Poškozené žábry například mohou snížit jejich schopnost dýchat, poškozené svaly jejich schopnost plavat,“ řekla Anna Capaldová z Neapolské univerzity Fridricha II., která studii zveřejněnou v odborném časopise Science of the Total Environment vedla.

Podle Capaldové může být dopad nelegálních drog, stejně jako například antibiotik a dalších znečišťujících látek na úhoře, ještě závažnější. „Všechny tyto látky spolu mohou vzájemně reagovat s nepředvídatelnými následky. Takže poškození, která může úhoř utrpět, závisí na typu kontaminace vodního toku, jež je spojená s okolními lidskými aktivitami,“ zdůraznila Capaldová.

České Budějovice a Brno na vrcholu nelichotivého žebříčku

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost v březnu zveřejnilo žebříček 60 evropských měst, v nichž se zaměřilo na množství pervitinu v odpadních vodách na počet obyvatel. České Budějovice skončily třetí, Brno čtvrté.  Ze sledovaných měst nechtěné prvenství zaujímá německá Saská Kamenice a Erfurt.

V první desítce se nachází i Drážďany nebo Norimberk, Bratislava skončila šestá. Experti ve vzorcích odpadních vod hledali zbytky kokainu, amfetaminu, metamfetaminu – pervitinu a drogy MDMA prodávané na černém trhu jako extáze. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost provádí studie odpadních vod se zaměřením na výskyt drog od roku 2011.

Scroll to Top